مطالعات مجتمع گلخانه‌ای جنوب اهواز به مساحت 40 هکتار

 

 

طرح مذکور به مساحت 40 هکتار در جنوب شهرستان اهواز در کیلومتر 35 جاده اهواز - آبادان قرارگرفته است. هدف از این طرح توسعه روش‌های نوین کشاورزی در سیستم گلخانه‌ای در سطح خوزستان می‌باشد. اراضی طرح مسطح بوده و دارای بافت رسی لومی می‌باشند. جهت تأمین آب و فشار مورد نیاز شبکه انتقال و توزیع یک واحد ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 36 لیتر بر ثانیه دارای 2 دستگاه الکتروپمپ مدل 5-80 WKL به قدرت 22 کیلووات احداث و از كانال اصلي فارابي آبگيري نموده و توسط خطوط لوله پلی‌اتیلن از سایز 250 الی 32 به طول 2230 متر به واحدهای گلخانه‌ای منتقل می‌گردد. جهت تردد و حمل و نقل محصولات تولیدی در مجتمع 5/2 کیلومتر راه اصلی و فرعی به عرض 12 و 10 متر احداث می‌گردد. جهت جمع‌آوری و تخلیه آب‌های سطحی حاصل از بارش در مجتمع از خطوط از قطر 700 الی 200 میلیمتر به طول 8/2 کیلومتر استفاده شده است. خطوط انتقال نیروی فشار ضعیف و متوسط در شبکه به طول 5/2 کیلومتر با ظرفیت 5/2 مگاولت آمپر احداث خواهد گردید.