نظارت عاليه و كارگاهي طرح احداث كانال M1 و ابنيه مربوطه حوضچه رسوبگير و ايستگاه پمپاژ مركزي طرح تأمين آب شبكه آبياري6500 هکتاری تحت فشار شرق رودخانه گرگر- بزرگترین شبكه آبياري تحت فشار در دست اجرا و بهره‌برداري در سطح خاورمیانه (در محدوده شهرستان شوشتر)

نظارت عاليه و كارگاهي طرح احداث كانال M1 و ابنيه مربوطه حوضچه رسوبگير و ايستگاه پمپاژ مركزي طرح تأمين آب شبكه آبياري6500 هکتاری تحت فشار شرق رودخانه گرگر- بزرگترین شبكه آبياري تحت فشار در دست اجرا و بهره‌برداري در سطح خاورمیانه (در محدوده شهرستان شوشتر)
شرح مختصری از فعالیت انجام شده