مطالعات مرحله اول و دوم بهینه سازی ساختار فیزیکی دره V شکل در محدوده سد شهید عباسپور

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

مطالعات طرح مذکور به منظور ساماندهی حوضه دره v شکل و آبراهة عبوري آن كه از زير جادة دسترسي به سد شهید عباسپور عبور مي‌كند، انجام شد. با توجه به سيلاب منطقه هر ساله نشست و ترك در مسير جاده دسترسي ايجاد شده و بهره‌برداري از آن را با مشكل مواجه ساخته است. از طرفي درة v شكل به علت وضعيت توپوگرافي در هنگام سيلاب پذيراي حجم آب زيادي بوده و شرايط نشست جادة مذكور كه از بال سمت راست آن عبور مي‌كند را مهيا مي‌سازد. مطالعات انجام شده در اين خصوص را مي‌توان در بندهاي زير خلاصه نمود.
1- مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی به منظور برآورد سیلاب حداکثر محتمل
2- مطالعات مربوط به تعیین بافت خاک و زمین‌شناسی منطقه به منظور استفاده از تونل جهت تخليه سيلاب محتمل در حوضه مربوطه
 3- مطالعات مربوط به فرسایش خاک و شبیه‌سازی ریاضی به منظور مدلینگ آورد رسوب و پتانسیل فرسایش پذیری حوضة مربوطه
 4- مطالعات هیدرولیکی و سازه‌ای مربوط به طراحی سدهای تأخیری در حوضه بالادست دره v شکل و همچنین شبیه‌سازی هیدرودینامیکی سیلاب قابل تخلیه تونل موجود و طراحی تونل جدید
5- مطالعات برآورد خسارت ناشی از فرسایش و رسوب و آورد آن به سمت دریاچه سد شهید عباسپور و رودخانه‌کارون