نظارت بر احداث سد راهدار شهرستان شوشتر

 

 

برآورد اولیه

هزينه اجراي طرح :1/041//298/699 ريال

 

کارفرما

اداره کل آبخيزداري و منابع طبيعي استان خوزستان

 

محل احداث بند خاکی راهدار در مسیر اهواز- مسجدسلیمان واقع گردیده است. فاصله آن تا شهرستان مسجد سلیمان در حدود 40 کیلومتر می باشد . فاصله بند تا جاده اصلی 13 کیلومتر است.. مختصات جغرافیایی محل سازه طبق سیستم UTM به شرح ذیل است : X=324897 و Y=3531518 طرح حاضر به منظور کنترل سیلاب و افزایش ذخیره آبی منطقه جهت تأمین رطوبت خاک و جلوگیری از فرسایش آن ، و احیاء پوشش گیاهی محل ، افزایش و تغذیه سفره های آب زیر زمینی و در نهایت کمک به بهبود وضعیت کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه می باشد. اجرای این پروژه علاوه بر مزایای مذکور باعث افزایش اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر خواهد گردید. همچنین با کنترل و مصرف بهینه از آب دریاچه بند ، امکان تبدیل اراضی دیم به اراضی آبی فراهم می باشد.