نظارت بر احداث سد خاکی کرائی (k2-4) شهرستان شوشتر

 

 

برآورد اولیه
هزينه اجراي طرح :8/429/891/044 ريال

 

کارفرما
اداره کل آبخيزداري و منابع طبيعي استان خوزستان

 

موقعيت اجراي پروژه احداث بند خاکی کرائی (4-2K) در فاصله 45 کیلومتری از شهرستان شوشتر – دهستان شهید مدرس می باشد. دسترسی به ساختگاه مورد نظر از طریق جاده آسفالت فرعی روستای کرائی در حد فاصل جاده اصلی اهواز- مسجدسلیمان واقع گردیده است. نزدیک ترین روستا به آن ، روستای کرائی ، با فاصله ای حدود 2 کیلومتر می باشد. مختصات جغرافیایی محل سازه طبق سیستم UTM به شرح ذیل است : X=328452 و Y=3523524 طرح حاضر به منظور کنترل سیلاب و افزایش ذخیره آبی منطقه جهت تأمین رطوبت خاک و جلوگیری از فرسایش آن و احیاء پوشش گیاهی محل، افزایش و تغذیه سفره های آب زیر زمینی و در نهایت کمک به بهبود وضعیت کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه می باشد. اجرای این پروژه علاوه بر مزایای مذکور باعث افزایش اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر خواهد گردید. همچنین با کنترل و مصرف بهینه از آب دریاچه بند، امکان تبدیل اراضی دیم به اراضی آبی فراهم می باشد.