نظارت بر احداث گلخانه های الگویی صفی آباد دزفول

 

 

برآورد اولیه

هزینه اجرای طرح :2/500/000/000 ریال

 

امروزه کشور های پیشرفته در صنعت کشاورزی و در بخش کشت گلخانه ای به دنبال کسب بالاترین منفعت از امکانات و اقلیم های موجود در اقصی نقاط کشورشان هستند تا بتوانند گلخانه هایی با بهره وری بالا و هزینه اجرا و پشتیبانی پایین احداث کرده و هم چنین در تمام فصول محصول برداشت کنند.با توجه به کشت گل های زینتی در گلخانه تحقیقاتی صفی آباد واقع در شهرستان دزفول ،استان خوزستان و نیاز به متعادل بودن دمای داخلی گلخانه و هم چنین نیازمندی به تابش نور کافی در جهت بهره مندی از گل هایی با کیفیت بالا گلخانه شیشه ای نوع ونلو برای این پروژه پیشنهاد و اجرا خواهد شد.قابل ذکر است که شمال استان خوزستان به خاطر برخورداری از اقلیم مناسب آب و هوایی و منابع سرشار آب مناسب کشاورزی یکی از مهمترین قطب های این صنعت در ایران می باشد، هم چنینبا توجه به پیشینه این منطقه در زمینه تولید گل امید است با احداث این سازه بتوانیم در جهت ارتقاء هر چه بیشتر صنعت گلخانه و کیفیت گل های تولیدی در کشور و هم چنین میزان برداشت در واحد سطح نهایت تلاش را انجام دهیم.هزینه احداث این پروژه با برآوردی که توسط کارشناسان شرکت حاتم انجام شد مبلغی در حدود2,500,000,000 ريال می باشد که این هزینه در بردارنده خرید سازه و تجهیزات کامل داخلی و هم چنین نصب سازه می باشد.