مطالعات مجتمع گلخانه‌ای شمال اهواز به مساحت 90 هکتار

 

 

طرح مذکور به مساحت 90 هکتار و در شمال شهرستان اهواز قرارگرفته است. هدف از این طرح توسعه روش‌های نوین کشاورزی در سیستم گلخانه‌ای در سطح خوزستان می‌باشد. وضعیت اراضی طرح مسطح بوده و دارای بافت رسی سیلتی می‌باشند. جهت تأمین آب و فشار مورد نیاز شبکه انتقال و توزیع یک واحد ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 100 لیتر بر ثانیه دارای 4 دستگاه الکتروپمپ 5-80 WKL به قدرت 22 کیلووات احداث و توسط خطوط لوله پلی اتیلن از سایز 315 الی 63 به طول 12 کیلومتر به واحدهای گلخانه‌ای منتقل می‌گردد. جهت تردد و حمل و نقل محصولات تولیدی در مجتمع 5/8 کیلومتر راه اصلی و فرعی به عرض 12 و 10 متر احداث می‌گردد. جهت جمع‌آوری و تخلیه آب‌های سطحی حاصل از بارش در مجتمع از خطوط لوله پلی اتیلن فاضلابی از قطر 1000 الی 200 میلیمتر به طول 9 کیلومتر استفاده می‌گردد. خطوط انتقال نیروی فشار ضعیف و متوسط در شبکه به طول 5/8 کیلومتر با ظرفیت 5/4 مگاولت آمپر احداث خواهد گردید.