عنوان قرارداد: ارزيابي اثرات زيست‌محيطي توسعه شهرك صنعتي آبادان

 

 

کارفرما

شرکت شهرک هاي صنعتي

 

شهرك صنعتي آبادان واقع در 5 كيلومتري شمال آبادان و غرب جاده اهواز- آبادان و در زميني به مساحت 405 هكتار احداث شده و هم‌اكنون نيز توسعه آن به مساحت 300 هكتار در فاصله 2205 متري از جاده اصلي و مجاور ضلع غربي شهرك صنعتي قديم و به ابعاد 205×5/1360 متر مد نظر مي‌باشد. بر اساس طرح جامع شهري و ناحيه‌اي،‌ براي منطقه مورد نظر كاربري صنعتي پيش‌بيني شده و بر خلاف جهت توسعه شهر است. همچنين ارزيابي‌ها،‌ محاسبات كمي و تجزيه و تحليل‌هاي كيفي صورت گرفته نيز گواهي بر همين موضوع مي‌باشد در توسعه شهرك صنعتي آبادان 64% اراضي به كاربري‌هاي صنعتي، 24% به شبكه ارتباطي، 5/2 به خدمات عمومي و 4/0 % به كارگاه‌هاي خدمات فني اختصاص داده مي‌شود.