مطالعات طرح تأمين آب و شبكه آبياري فضاي سبز نمايشگاه بين‌المللي شهر اهواز

 

 

محدوده مورد مطالعه در قسمت شمال غرب شهر اهواز و در قسمت غربي جاده اهواز- انديمشك بعد از پل احداث شده بر روي كانال سلمان به وسعت 50 هکتار واقع شده است. اين اراضي بخشي از طرح 500 هكتاري احداث فضاي سبز غرب اهواز مي‌باشد. اراضي مذكور داراي خاك سيلتي رس با توپوگرافي تقريباً مسطح ميباشد. جهت تامين آب اين اراضي از كانال سلمان، يك واحد آبگير بر روي كانال مجاور طرح احداث و سپس توسط لوله پلي‌اتيلن و بطور ثقلي آب به اراضي منتقل ميگردد. الگوي كشت كمربند فضاي سبز درختان از برهان، كونوكارپوس و كهور تشكيل گرديده و جهت آبياري درختان و فضاي سبز از سيستم تحت فشار با استفاده از بابلر استفاده شده است. جهت تامين فشار لازم در رينگ آبرساني و انتقال آب طرح، از يك واحد ايستگاه پمپاژ مجهز به دو دستگاه الكترو پمپ مدل WKL80-5 به قدرت 22 كيلووات استفاده شده كه پس از آبگيري از يك حوضچه و تصفيه فيزيكي توسط يك واحد فيلتراسيون توسط 5/4 كيلومتر خط لوله پلي اتيلن از قطر 125 الي 32 ميليمتر به شبكه فرعي منتقل و سپس با انشعاب گيري از خطوط لوله پلي‌اتيلن به قطر 25 ميليمتر و 1300 عدد بابلر 30 ليتر در ساعت و 20 عدد شير فلكه ، عمليات آبياري كمربند فضاي سبز انجام ميپذيرد.