مطالعات طرح احداث پارک بزرگ شهری و مرکز فرهنگی تفریحی شهرستان اندیمشک

 

 

برآورد اولیه

هزينه اجراي طرح :102/500/000 ريال

 

محدوده مورد مطالعه در جنوب و جنوب غرب شهر انديمشك واقع شده است. اين مسيل، آبراهه اصلي شرقي از قلعه‌لور را به رودخانه بالارود منتقل مي‌نمايد. با توجه به نزديكي منازل مسكوني به مسيل، اين مسيل محل دفع زباله و تخليه فاضلاب خانگي گرديده و شرايط نامطلوب و نامساعدي را جهت شهروندان بوجود آورده است. پس از بازديدهاي كارشناسان اين مهندسين مشاور طرح ساماندهي اين مسيل و ايجاد پارك تفريحي و و مركز فرهنگي در حاشيه مسيل ارائه گرديده. جهت آبدار شدن مسيل در فصول خشك، آب پس از پمپاژ از رودخانه دز در محدوده مقابل ايستگاه پمپاژ سبيلي از طريق خطوط لوله و كانال به ابتداي مسيل منتقل و پس از عبور از درون مسيل سامان يافته و تامين آب فضاي سبز اطراف مسيل از رودخانه بالارود عبور نموده و اراضي كشاورزي بالادست به مساحت 2300 هكتار را مشروب مينمايد. اراضي كشاورزي مذكور در غرب رودخانه بالارود ميباشند. جهت احداث طرح پارک بزرگ شهری و مرکز فرهنگی تفریحی برآورد اوليه معادل 102.500 ميليون ريال در نظر گرفته شده است.