مطالعات مرحله اول و دوم شبكه آبياري زهكشي فضاي سبزمنطقه ويژه عسلويه

 

 

شرایط جغرافیایی وموقعیت عسلویه از نظر اقلیمی شرایط نامساعدی را در فصل گرما پدید آورده که کاشت فضای سبز بخصوص گیاهان زینتی سایه دار وافزایش تبخیر وتعرق محیط بمنظور جذب بخشی از انرژی تابشی وبا توجه به سرانه فضای سبز به میزان20 تا 25 مترمربع بسیار ضروری بنظر می رسد. محدوده طرح به مساحت 25 هكتار و به صورت تپه‌ماهوري واقع در شمال محل احداث كمپهاي كارگري شركت ملي صنايع پتروشيمي مي‌باشد. فضاي سبز عسلويه به 2 بخش پارك جنگلي از درختان قابل كشت در منطقه و اراضي كه پوشش سبز آنها چمن مي‌باشد تقسيم مي‌شود. جهت تأمين آب مورد نياز اين طرح از تصفيه‌خانه فاضلاب منطقه ويژه عسلويه استفاده مي‌گردد. آب مورد نياز طرح پي از تصفيه شيميايي و تائيد واحد كنترل آزمايشگاه از تصفيه‌خانه به حوضچه ذخيره آب در نزديكي تصفيه خانه منتقل گرديده و به اراضي طرح، توسط ايستگاه پمپاژ منتقل مي‌شود. پس از دو مرحله انشعاب‌گيري از خطوط انتقال آب به حوضچه ذخيره شماره 2 جهت آبياري اراضي بالاي طرح كه داراي رقوم ارتفاعي بيشتري مي‌باشند ريخته وسپس با تقويت فشار جهت توزيع اراضي بالادست پمپ مي گردد. جهت شبکه داخلی طرح از لوله پلی اتیلن با pe63 و به اقطار 32،40،50،63،75،90،110،125،160و200 استفاده شده است و آبرسانی به اراضی طرح انجام می پذیرد.