طرح تأمين آب خام فضاي سبز شهرستان بهبهان

 

 

کارفرما

شهرداری بهبهان

 

اين طرح مشتمل بر تامين آب خام 80 هكتار فضاي سبز مشتمل بر بلوارها و پارك‌هاي شهرستان بهبهان مي‌باشد. طرح تأمين آب خام فضاي سبز شهر بهبهان و طرح توسعه فضاي سبز اين شهر با استفاده از چاه‌هاي موجود و احداث 8 حلقه چاه جديد صورت مي‌پذيرد. تأمين آب فضاي سبز با استفاده از پمپ‌هاي شناور فشار قوي 3/80، 4/80، 5/80، 4/65، 4/50، 6/50 صورت مي‌پذيرد. خطوط لوله شبكه انتقال و توزيع از جنس پلي‌اتيلن به اقطار 8 الي 200 ميليمتر به طول 551 كيلومتر استفاده شده كه جهت شبكه آبياري فضاهاي سبز از سيستم آبياري قطره‌اي و باراني با استفاده از 42220 عدد قطره چكان كنترل كننده فشار و خودشوينده و 3500 عدد آبپاش و تنظيم و مخفي شونده با دبي ......... متر مكعب در ساعت طراحي گرديده است.