خدمات مهندسي طرح سامانه انتقال آب خرم آباد ( کاکارضا )

 

 

کارفرما

شرکت آب منطقه ای استان لرستان

 

طرح سامانه انتقال آب خرم آباد ( کاکارضا ) شامل احداث کانال آبرسان بطول 6587متر ، احداث سازه بتنی آبشار (chute) ، جاده سرویس مجاور کانال به عنوان برم جاده دسترسی ، احداث تونل انتقال آب بطول 520 متر ، سازه ورودی و خروجی تونل و اجرای 4500 متر خط لوله GRP و 1560 متر لوله فولادی به قطر 1800 میلیمتر به همراه نصب شیرآلات و اتصالات و متعلقات مربوطه می باشدکه در محدوده طولهای شرقی َ 15 و ْ48 تا َ00 و ْ49 و عرض های شمالی َ 22 و ْ 33 تا 52ً و ْ33 در غرب ایران و در شمال شهر خرم آباد در استان لرستان واقع گردیده است. كه با بررسي‌هاي انجام شده‌ توسط مهندسين‌ مشاور شاراب به دليل اختلاف ارتفاع زياد بين مقطعخط مقعر و تونل ورودي و خروجي و همچنين شيب‌هاي بالاي مسير كل خط با لوله فولادي اجرا گرديد. هدف از اجرای پروژه انحراف بخشی از آب مازاد رودخانه هررود به حوزه خرم آباد ، ذخیره ، تنظیم ، انتقال و توزیع آب در اراضی دیم دشتهای هولان‌دشت ، ده پیر ، کمالوند ، کرگاه و تأمین آب شرب دراز مدت شهر خرم آباد می باشد. محدوده منطقه طرح شامل حوزه آبریز هررود تا محل ایستگاه هیدرومتری کاکارضا می باشد و متوسط بارندگی سالانه در این محدوده از 555 تا 614 میلیمتر متغیر است . متوسط سالانه تبخیر و تعرق پتانسیل در محدوده آبریز هررود 1/1045 میلیمتر و تغییرات درجه حرارت متوسط در این حوزه از 7/12 تا 1/17 درجه سانتیگراد برآورد گردیده است. اقلیم این منطقه با استفاده از طبقه بندیهای رایج در مطالعات هواشناسی ، نیمه مرطوب تعیین گردیده است. کانال احداثی بصورت ذوزنقه ای و با عرض کف 2.2 متر و ضخامت بتن 6 طراحي گردیده است. سازه Chute دارای طول 200 متر و عرض 5 متر و جاده سرویسهای مجاور کانال به عرض 3.5 متر که در قسمتهای مورد نیاز خاکریزی ( خاکریزی Compactin 95% ) اجرا می گردد. با بررسي‌هاي انجام شده‌ در منطقه كوهستاني و شرايط شيب كوه مسير اجرايي كانال، مقطع به صورت Box بتني مسلح با احداث درپوش‌هاي تغيير داده شده‌ و اجرا گرديد. حفاری تونل انتقال آب با قطر حفاری 4.3 و قطر تمام شده 3.7 متر بوده که سیستم نگهداری موقت جدار تونل از قبل میل مهار و بتن پاشی ، وایرمش ، حائل فلزی و پوشش اصلی تونل بصورت بتن مسلح با توان آب بری 14 ، جزء شرایط احداث تونل می باشد. لوله های فولادی 1800 ميليمتر به طول جمعاً 8250 متر را جهت کل مسیر خطوط لوله پیشنهاد و قابل اجرا اعلام گردیده و نصب شیرآلات و متعلقات لوله و احداث حوضچه های بتنی شیرآلات . ترمیم جاده سرویس در مناطقی که خط لوله در مجاورت جاده روستایی موجود در نظر گرفته شده و همچنین احداث جاده سرویس در مناطقی که فاقد جاده می باشند نیز جزء طرح مربوطه در نظر گرفته شده است.
مشخصات عمومي پروژه:
عنوان طرح : ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کاکارضا
موضوع پروژه : عملیات اجرایی قطعه اول از سامانه انتقال آب از خروجی تونل کاکا رضا به نقاط مصرف
محل اجراي پروژه : استان لرستان – واقع در شمال شهر خرم آباد
كارفرما : شركت آب منطقه ای لرستان
 دستگاه نظارت : شركت مهندسين مشاور شاراب
پيمانكار : شركت خارادژ
 حوزه عمل نظارت: عاليه مقيم تاریخ ابلاغ قرارداد نظارت: 1/10/88 
شماره ابلاغ قرارداد نظارت: 800/18811

 

تاريخ ابلاغ پيمان

 

تاريخ تحويل زمين

 

تاريخ تجهيز كارگاه

 

مدت اوليه پيمان(ماه)

 

تاريخ اتمام قرارداد

 

14/7/88

 

5/8/88

 

5/8/88

 

18 ماه

 

 

 


اهداف كلي طرح :
با توجه به توضيحات داده شده اهداف كلي طرح عبارتند از :
هدف از اجرای پروژه ، انحراف بخشی از آب مازاد رودخانه هررود به حوزه خرم آباد ، ذخیره ، تنظیم ، انتقال و توزیع آب در اراضی دیم دشتهای هولاندشت ، ده پیر ، کمالوند ، کرگاه و تأمین آب شرب دراز مدت شهر خرم آباد می باشد.
موقعيت طرح :
مختصات جغرافيايي منطقه به شرح زير مي‌باشد :
- طول جغرافياييَ 15 و ْ48 تا َ00 و ْ49 شرقي
- عرض جغرافيايي َ 22 و ْ 33 تا 52ً و ْ33 شمالي
از لحاظ موقعیت محلی ، این منطقه در غرب ایران و در شمال شهر خرم آباد در استان لرستان واقع شده است.
مشخصات کلی طرح :
موضوع طرح شامل عملیات اجرایی قطعه اول سامانه انتقال آب از خروجی تونل کاکارضا واقع در استان لرستان ( شمال شهر خرم آباد ) به نقاط مصرف می باشد. عمده فعالیتهایی که در طول پروژه پیمانکار مبادرت به انجام آن می نماید شامل موارد ذیل است:
الف- اجرای دو رشته خط لوله فولادی به قطر اسمی 1800 میلیمتر با شیرآلات و متعلقات به صورت مدفون هرکدام به طول 780 متر جمعاً1560 مترطول.
ب- اجرای دو رشته خط لوله GRP به قطر اسمی 1800 با شیرآلات و متعلقات به صورت مدفون هرکدام به طول 2250 متر جمعاً4500 مترطول. (پیشنهاد نظر این مشاور عدم استفاده از لوله های GRP و جایگزینی لوله های فولادی بوده است).
ج- احداث سازه بتن آرمه آبشار خروجی تونل به طول حدود 200 متر و عرض 5 متر.
د- احداث تونل آب با قطر تمام شده 3.7 متر به طول تقریبی 520 متر و اجرای سازه های ورودی و خروجی تونل.
هـ - احداث کانال انتقال بتنی با ظرفیت 14 متر مکعب در ثانیه به طول حدود 6587 متر و عرض کف 2.2 متر كه با تغيير مقطع به صورت Box بتن سطح به عرض كف 2060 و ارتفاع 3010 متر طرح و اجرا گرديد.
و- احداث سازه های هیدرولیکی مربوطه و ابنیه فنی بین راهی.
ز- احداث و نگهداری راههای سرویس و ارتباطی ساختمانهای جانبی.