ارزيابي اثرات زيست‌محيطي شهرك صنعتي خرمشهر

 

 

کارفرما

شرکت شهرک هاي صنعتي

 

شهرك صنعتي خرمشهر در 5 كيلومتري شمال خرمشهر و در حدواسط جاده‌هاي قديم و جديد (خرمشهر- اهواز) و در زميني به مساحت 427 هكتار احداث شده و هم‌اكنون نيز توسعه آن به مساحت 400 هكتار و در فاصله 2600 متري از جاده اصلي و در مجاورت ضلع غربي شهرك صنعتي قديم و به ابعاد 2000×2000 متر مد نظر مي‌باشد. بر اساس طرح جامع شهري و ناحيه‌اي براي اراضي مورد نظر كاربري صنعتي پيش‌بيني شده و بر خلاف جهت توسع شهر است. ارزيابي‌هاي صورت گرفته (به لحاظ كاربري منطقه،‌ اقتصادي،‌ اجتماعي، تأمين آب و انرژي،‌ مالكيت و غيره) و محاسبات كمي و تجزيه و تحليل‌هاي كيفي نيز گواهي بر اين موضوع مي‌باشد. مساحت تخصيص يافته به واحدهاي صنعتي شهرك صنعتي خرمشهر شامل 55 هكتار مواد غذايي و آشاميدني، 20 هكتار كاني غير فلزي،‌ 46 هكتار چوب و كاغذ 60 هكتار نساجي، 20 هكتار فلزي، 45 هكتار شيميايي و 31 هكتار برق و الكترونيك مي‌باشد و زون‌بندي اين واحدها نيز بر اساس استانداردهاي شهرك‌هاي صنعتي صورت گرفته است.