ارزيابي اثرات زيست‌محيطي توسعه شهرك صنعتي بندر امام خميني

 

 

کارفرما

شرکت شهرک هاي صنعتي

 

شهرك صنعتي بندر امام خميني در 3 كيلومتري جنوب بندر امام و اراضي شمال جاده بندر امام خور دورق- آبادان و در زميني به مساحت 3/40 هكتار احداث گرديده و هم اكنون نيز توسعه آن به مساحت 490 هكتار، در فاصله 880 متري از جاده اصلي و مجاور ضلع غربي شهرك صنعتي قديم مد نظر مي‌باشد. شهرك صنعتي قديم و توسعة آن داراي انواع راه‌هاي ارتباطي (جاده زميني ترانزيستي – بين‌المللي درجه يك،‌ فرودگاه،‌ درياي آزاد و راه‌آهن) جهت تردد و حمل و نقل كالا به سراسر ايران،‌ آسياي ميانه و خاورميانه مي‌باشد. اراضي مورد نظر توسعه شهرك صنعتي بندر امام خميني، به دليل نامناسب بودن جهت كاربريهاي مسكوني، كشاورزي،‌ حفاظت، عدم وجود معادن و كانسارهاي قابل توجه و بر اساس طرح جامع شهري و طرح جامع ناحيه‌اي داراي قابليت كاربري صنعتي است. نيازهاي منطقه و ارزيابي و محاسبات كمي و كيفي صورت گرفته نيز گواهي بر اين ادعاست.