مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به مجتمع روستاهاي چموم در محدودة شهرستان رامهرمز و چزي در محدودة شهرستان مسجد سليمان

 

 

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان

 

اين طرح به منظور تأمين آب شرب مجتمع روستا‌هاي چموم از حوضة شهرستان رامهرمز و چزي از حوضة شهرستان مسجدسليمان مطالعه و طراحي شده است. در طرحهاي مذكور تأمين آب توسط تلفيقي از چاه و چشمه و انتقال توسط ايستگاه پمپاژ شامل 2 عدد الكتروپمپ شناور UQ19293 قدرت 37 كيلووات و 3 عدد الكتروپمپ WKL65-6 به قدرت 11 كيلووات و 2 دستگاه كلريناتور گازي به همراه انژكتور خلاء و هيدروسيلكون به قطر بدنه 8 اينچ با ورودي و خروجي 2 اينچ مي‌باشد، صورت مي‌پذيرد. خطوط انتقال آب به ابتداي روستاها توسط 19 كيلومتر لوله فولادي و پلي اتيلن و 20165 متر لوله گالوانيزه از اقطار 6 اينچ الي 1 اينچ و پلي اتيلن از اقطار 110 الي 32 ميليمتر مي‌باشد. توزيع آب در شبكه روستاها بعد از عبور از حوضچه ذخيره آب در بلندترين نقطه روستاها توسط خطوط لوله گالوانيزه از اقطار 6 الي 1 اينچ به طول 32658 متر صورت مي‌گيرد.