پروژه خط لوله فولادي 300 ميلي‌متري چم‌خلف عيسي هنديجان

 

 

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان

 

عنوان قرارداد: دهستان چم‌خلف‌عيسي در منطقه‌اي پست و مسطح قرار دارد و رودخانه زهره از ميان اين دهستان عبور مي‌كند كه از رودخانه‌هاي سيلابي به شمار مي‌آيد. به دليل مشكلات شديد نحوه آبگيري از رودخانه‌هاي سيلابي، گل‌آلود بودن و شور بودن آب رودخانه زهره در اكثر فصول سال و تخليه فاضلاب‌ شهرها و روستاهاي موجود در اطراف مسير رودخانه، يافتن يك منبع مناسب به منظور تأمين آب شرب با كيفيت مناسب،‌ ضروري مي‌باشد. از آنجايي كه منطقه مورد نظر طرح در منطقه‌اي پست و نزديك دريا واقع شده است، لذا اكثر منابع آب زيرزميني آن داراي آب شور و غيرقابل استفاده مي‌باشد و آبهاي سطحي منطقه نيز از كيفيت مطلوبي به خصوص در تابستان برخوردار نمي‌باشند. به همين خاطر تعيين محلي كه هم از نظر مسافت با منطقه طرح به دليل مسائل اقتصادي و هم از نظر دارا بودن كيفيت، مناسب مي‌باشد‌ بسيار مهم است. روستاهاي منطقه طرح، داراي شبكه داخلي قديمي مي‌باشند كه مدت زيادي از زمان اجراي آن مي‌گذرد. به همين خاطر مستهلك و داراي شكستگي‌هاي بسيار مي‌باشد. آب مورد نياز روستاهاي مربوط به دهستان چم‌خلف‌عيسي در حال حاضر از طريق خط انتقال سازمان آب و برق كه به منظور تأمين آب شرب هنديجان احداث گرديده، تأمين مي‌شود. در مواقع كم‌آبي به دليل نارسايي در آبرساني مشكلاتي براي اين روستاها ايجاد مي‌شود. روستاهاي مربوط به دهستان چهل‌مني نيز به دليل دور بودن از خط انتقال آب هنديجان به منظور تأمين آب مورد نياز به طور مستقيم از رودخانه زهره آب برداشت مي‌كنند كه در تابستان به دليل شوري آب رودخانه‌ها با مشكلات شديدي مواجه هستند. روستاهاي اين منطقه داراي تأسيسات آبرساني شامل حوضچه و مخزن آب مي‌باشند كه اكثر اين تأسيسات مستهلك و از رده خارج مي‌باشند.