خدمات مهندسي مرحله سوم طرح شبكه جمع‌آوري فاضلاب منطقه آخرآسفالت (شهر اهواز)

 

 

برآورد اولیه

هزينه اجراي طرح :8/400/150/000 ريال

 

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

محدوده طرح در منطقه آخرآسفالت (كوي دولتي) شهر اهواز واقع شده است، هدف از اجرای طرح:
1)حل مشكلات اجتماعي منطقه که بسياري از دعاوي و اختلافات محلي در اثر نشست ساختمان يا تخريب اماكن در اثر نشت زه آب ساختمانهاي مجاور بوده.
2) بر طرف نمودن سيستم فاضلاب در منطقه با توجه به این موضوع که جمع آوري فاضلاب خانگي در اين منطقه غيراستاندارد بوده و در معابر عمومي و كوچه ها ريخته مي شد لذا با توجه باینکه از لحاظ زيست محيطی و بهداشتي، شيوع بيماريهاي مختلف ودر نظافت شهري اثرات نامطلوبی را به همراه داشت ، اجراي اين طرح باعث شدكه پساب فاضلاب هاي خانگي به محل هاي مناسب هدايت شده و در صورت امكان به بازيافت آن پرداخته و در مصارف ديگر از آن استفاده نمود كه اين امر از معيارهاي به روز جهت بهينه سازي ميباشد. احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند: لوله‌هاي پلي‌اتيلن از سايز mm400 تا 160 به طول 6500، تعداد 180 عدد منهول دسترسي.