مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب فولادی 500 میلیمتری از تلمبه خانه مرکزی ماهشهر به سمت هندیجان تا کیلومتر 800+8

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

تلمبه خانه انتقال آب به شهر هندیجان در سامانه انتقال آب بندر ماهشهر قدیم (معروف به تاسیسات اداره مرکزی ماهشهر) با یک خط انتقال فولادی 20اینچ (500 میلی متر) وطول حدود 53 کیلومتر آب را به تلمبه خانه چم خلف عیسی انتقال می دهد و از آن نقطه تلمبه خانه تقویت فشار چم خلف عیسی با یک خط لوله فولادی 16 اینچ (400 میلی متر) آب را به شهر هندیجان وتلمبه خانه شهر که فشار شبکه توزیع را تأمین می نماید، انتقال می دهد. با توجه به فرسوده بودن خط انتقال از تلمبه خانه تا کیلومتر 800+8 وهمچنین احداث ساختمانهای بلند روی مسیر خط لوله موجود واحتمال خطر شکستگی مسیر جدید در کیلومتراژ عنوان شده طراحی وپس از بررسی فشارها در نرم افزار Epanet وبررسی ضربه قوچ کل خط لوله تا چم خلف عیسی با توجه به ترمیم مسیر 8800 متری، خط لوله فولادی به قطر 450 میلیمتر در 3 کیلومتر اول و500 میلیمتری تا انتهای خط برای پروژه در نظر گرفته شد . اهم فعالیت های انجام یافته جهت طراحی پروژه عبارتند از: 1- محاسبات هيدروليكي و مكانيكال – الكتريكال ايستگاه پمپاژ در خصوص محاسبات حداكثر ارتفاع هندسي مكش و براساس (NPSH)req و (NPSH) Available در تلمبه خانه مرکزی ماهشهر 2- مطالعات بار خاک برای مجاری مدفون بر اساس فرمول مارستون (محاسبه و برای پوشش روی لوله ) 3- مطالعات سازه‌اي در خصوص وضعيت پايداري سازه، اجرای فونداسیون ها وساپورت ها با توجه به اجرای خط لوله در شهر 4- محاسبات ضربه قوچ کل خط 53 کیلومتری با توجه به معادلات هالیول وژاکوفسکی وبا تکیه بر نرم افزارهای Mike net & Hammer 5- محاسبه و برآورد هزینه شامل اتصالات وشیرآلات ، لیست خرید لوله وعملیات اجرایی شامل عملیات خاکی ، سپر کوبی، اجرای بتن با عیار 150و250، کارهای فولادی و فصول حمل ونقل