خدمات مهندسي مرحله سوم عمليات اجرايي خط انتقال آب با لوله به قطر 700 و800 ميليمتر از تصفیه خانه مرغزار تا انشعاب شهرك‌هاي پتروشيمي (در محدوده شهرستان سربندر)

 

 

برآورد اولیه

هزينه اجراي طرح :69/844/000/000 ريال
 
 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

محدوده طرح در تصفيه‌خانه مرغزار در كيلومتر 10 شمال شهر سربندر می باشد.هدف از اجراي طرح، تأمين آب شرب شهرك‌هاي مسكوني پتروشيمي و مردم ساكن در شهرك‌هاي بعثت و شهيد چمران میباشد.این طرح با توجه به توسعه شهرك‌هاي مذكور در افق سال 1410و در قالب طرح اطمينان بخشي آب شرب شهرهاي جنوب شرق خوزستان صورت پذیرفته است.آب مورد نیاز این شهرک ها توسط خطوط لوله GRP به قطر های 700 و 800 میلیمتر تامین می گردد که با توجه به ضعف خاک منطقه مطالعات جامعی در خصوص بهسازی خاک مورد استفاده در اطراف لوله های GRP انجام شد. احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند: اجراي خطوط لوله GRP به قطر 700 و 800 به طول19500 متر، اجراي شن و قلوه‌ريزي جهت بستر سازی لوله‌هاي GRP 55000 متر مكعب، اجرای عملیات پایپجکینیگ قطر 1200 و 1400 میلیمتربه طول 95 متر، اجراي بتن‌ريزي m3 105، اجرای حوضچه شیرآلات 18 دستگاه، اجرای کیسینگ با لوله 1200 میلیمتری فولادی زیر آزاد راه به طول187متر.