مطالعات مرحله اول و دوم اجراي خط انتقال آبG.R.P از تصفيه‌خانه آب مرغزار تا شهرك‌هاي بعثت و شهيد چمران

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

تأمين آب شرب شهرك‌هاي مسكوني پتروشيمي‌و تأمين آب شرب مردم ساكن در شهرك‌هاي بعثت و شهيد چمران با توجه به توسعه شهرك‌هاي مذكور در افق سال 1410 و در قالب طرح اطمينان بخشي آب شرب شهرهاي جنوب شرق خوزستان از اهداف اصلي این طرح مي‌باشد. بر اساس مطالعات انجام شده ميزان آب مورد نياز روزانه طرح 35000 متر مكعب، در زمان مصرف حداكثر طرح مي‌باشد. با توجه به اهداف طرح مقرر گرديده است از آب مورد نياز از تصفيه‌خانه مرغزار كه در كيلومتر 10 شمال شهرستان سربندر مي‌باشد اين امر محقق میگردد.اهم فعالیت های انجام شده در طرح مذکور به شرح ذیل می باشد:
1- محاسبات هيدروليكي خط لوله انتقال آب ، مكانيكال و الكتريكال ايستگاه پمپاژ در خصوص محاسبات حداكثر ارتفاع هندسي مكش و براساس (NPSH)req و (NPSH)
2- مطالعات بار خاک برای مجاری مدفون بر اساس فرمول مارستون (محاسبه و برای پوشش روی خط لوله )
3- محاسبات ضربه قوچ کل خط لوله انتقال آب با توجه به معادلات هالیول وژاکوفسکی وبا تکیه بر نرم افزارهای Mike net & Hammer و آنالیز فشارهای مورد نیاز در خط لوله انتقال آب .
4- محاسبه و برآورد هزینه ، شامل اتصالات وشیرآلات ، لیست خرید لوله وعملیات اجرایی شامل عملیات خاکی ، سپر کوبی، اجرای بتن با عیار 150و250، کارهای فولادی و فصول حمل و نقل.