خدمات مهندسي تصفيه و تلمبه خانه مرغزار و تاسيسات‌ طرح جامع‌ آبرساني‌ كوت‌ امير‌ به صنايع‌ و شهرهاي جنوبشرق

 

 

برآورد اولیه

هزينه اجراي طرح :73/520/000/000 ريال

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

محدوده طرح در تصفيه‌خانه مرغزار در كيلومتر 10 شمال شهر سربندر می باشد. هدف از اجراي طرح، تأمين آب شرب شهرك‌هاي مسكوني پتروشيمي و مردم ساكن در شهرك‌هاي بعثت و شهيد چمران میباشد. این طرح با توجه به توسعه شهرك‌هاي مذكور در افق سال 1410و در قالب طرح اطمينان بخشي آب شرب شهرهاي جنوب شرق خوزستان صورت پذیرفته است. آب مورد نیاز این شهرک‌ها توسط خطوط لوله GRP به قطر های 700 و 800 میلیمتر تامین می گردد. كه طول خط اجرايي 19500 متر مي‌باشد. تصفيه‌ خانه و تلمبه خانه‌ مرغزار: تصفيه‌ خانه‌ و تلمبه‌ خانه‌ مرغزار واقع در كيلومتر 121+74 جاده كانال داراي قسمتهاي‌ مختلف تاسيسات‌ قابليت‌ تصفيه‌ آب تا سقف 120000 متر مكعب‌ در شبانه‌ روز را دارد. آب‌ ورودي به ترانزيشن‌ به وسيله پنج‌ دستگاه پمپ (با مشخصات ديزل) در تلمبه‌ خانه‌ كم‌ فشار به تناسب نياز از طريق خط لوله‌ به قطر 900 ميليمتر به ساختمان RAW WATER يا ضربه گير از قسمت تحتاني وارد ميشود و مجدداً از اين ساختمان‌ با يك‌ خط لوله به قطر ND=1600mm به ساختمان تقسيم‌ كننده آب خام وارد ميگردد سپس به وسيله سه مجراي كاملاً تفكيك‌ شده‌و به ابعاد‌ يكسان‌ به صورت‌ سرريز و با سه‌ خط لوله ND=700mm جداگانه‌ به محفظه‌ خلا جهت‌ ادامه‌ روند‌ بهره‌برداري در تصفيه‌ خانه‌ جريان‌ مي‌يابد. در صورت‌ نياز در همين‌ ساختمان‌ مواد منعقد كننده‌ به آب خام اضافه مي‌گردد. تصفيه‌ خانه‌ مرغزار با سه واحد زلال ساز از نوع پولساتوري به حجم‌ هر كدام 3000 متر مكعب‌ و ابعاد 80/23 *26/80 *75/4 متر گذر جريان هيدروليكي‌ آب را انجام ميدهند. جريان آب خام پس از روند‌ عمليات‌ تصفيه شامل (انعقاد و همآوري) از محفظه‌ خلاء وارد لوله‌هاي آزبست‌ به قطر ND=350mm نصب شده‌ در كف پولستاتور ميشود، اين لوله‌ها به صورت‌ مشبك بوده‌ و در قسمت‌ زيرين‌ خو به صورت زيگزاك داراي سوراخهايي به قطر ND=10mm ميباشد. آب به سطح زيرين آرام‌ كننده V شكل (پالونك) برخورد نموده‌ و به آرامي‌ به سطح فوقاني صعود ميكند هر پولستاتور در قسمت‌ فوقاني‌ خود داراي چند مجاري بتوني جداگانه كه در ديواره‌هاي آن سوراخهايي به قطر 2/1 اينچ وجود دارد كه آب تصفيه شده‌ از طريق همين‌ سوراخها وارد مجرا شده‌ و به صورت يكپارچه به گالري يا مجراي ورودي مشترك فيلترهاي شني جريان مي‌يابد ساختمان فيلترهاي شني داراي شش واحد فيلتر شني مي‌باشد كه درست‌ در مقابل پولساتورها قراردارد هر فيلتر دو مجراي ورودي V شكل در دو طرف خود دارد آب زلال شده با جريان‌ از طريق اين مجاري بر روي سطح شنهاي فيلتر‌ها پخش‌ شده و از آن‌ عبور مي‌نمايد. پس از عبور آب از فيلترها از طريق نازلهاي منصوبه‌ در كف فيلترها خارج شده‌ و سپس به طرف قسمت‌ سيفون‌ گالري تصفيه خانه جريان‌ مي‌يابد‌ و نهايتاً با توجه‌ به شيب‌ و اختلاف سطح بين‌ كف مجرا‌ سيفون‌ گالري و مخزن‌ زير زميني‌ 16000 متر مكعبي آب زلال وارد مخزن بتوني‌ زير زميني‌ سرپوشيده‌ ميگردد. اهم فعالیت های انجام شده در طرح مذکور به شرح ذیل می باشد:
1- محاسبات هيدروليكي خط لوله انتقال آب ، مكانيكال و الكتريكال ايستگاه پمپاژ در خصوص محاسبات حداكثر ارتفاع هندسي مكش و براساس (NPSH)req و (NPSH)
2- مطالعات بار خاک برای مجاری مدفون بر اساس فرمول مارستون (محاسبه و برای پوشش روی خط لوله )
3- محاسبات ضربه قوچ کل خط لوله انتقال آب با توجه به معادلات هالیول وژاکوفسکی وبا تکیه بر نرم افزارهای Mike net & Hammer و آنالیز فشارهای مورد نیاز در خط لوله انتقال آب .
4- محاسبه و برآورد هزینه ، شامل اتصالات وشیرآلات ، لیست خرید لوله وعملیات اجرایی شامل عملیات خاکی ، سپر کوبی، اجرای بتن با عیار 150و250، کارهای فولادی و فصول حمل و نقل.
  - احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند:
اجراي خطوط لوله GRP به قطر 700 و 800 به طول19500 متر، اجراي شن و قلوه‌ريزي جهت بستر سازی لوله‌هاي GRP 55000 متر مكعب، اجرای عملیات پایپجکینیگ قطر 1200 و 1400 میلیمتربه طول 95 متر، اجراي بتن‌ريزي m3 105، اجرای حوضچه شیرآلات 18 دستگاه، اجرای کیسینگ با لوله 1200 میلیمتری فولادی زیر آزاد راه به طول187متر. تاسيسات‌ طرح جامع‌ آبرساني‌ كوت‌ امير‌ به صنايع‌ و شهرهاي جنوبشرق: موقعيت‌ جغرافيايي اين طرح‌ در 9 كيلومتري اهواز در منطقه‌ كوت‌ امير و در كنار رودخانه‌ كارون‌ واقع شده‌ است. كارهاي مطالعاتي اين طرح از سال 1352 آغاز گرديده و در سال 1366 به نام امور توليد و انتقال آب جنوب شرق مورد بهره‌برداري قرار گرفت. ميزان پمپاژ اوليه حدود 7000-4000 متر مكعب در ساعت بود با گسترش صنايع پتروشيمي‌ و توسعه‌ شهرهاي منطقه جنوب شرق استان‌ ميزان‌ ارسال آب سالانه افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرد. به طوريكه‌ با اجراي فاز اول طرح توسعه ( احداث 2 واحد كليريفاير در كوت امير و 3 واحد دكانتور در سربندر و افزايش تعداد پمپ در ايستگاه‌هاي پمپاژ مسير انتقال آب) برداشت آب از رودخانه از 420000 متر مكعب در روز به 640000 متر مكعب افزايش يافت. ضمناً با اجراي فاز دوم‌ طرح ميزان‌ برداشت آب به سقف 870000 متر مكعب‌ در روز و در نهايت‌ با اجراي كامل طرح ظرفيت‌ برداشت به يك ميليون‌ متر مكعب مي‌رسد. تصفيه خانه و تلمبه‌ خانه كوت امير، تلمبه‌ خانه انتقال منصوري2، تلمبه‌ خانه انتقال منصوري1، تلمبه‌ خانه‌ و تصفيه‌ خانه‌ مرغزار، تصفيه خانه‌و تلمبه‌ خانه سربندر مي‌باشد. از سال 1382 طبق مصوبات‌ وزارت نيرو تلمبه‌ خانه و تصفيه‌ خانه سربندر1، تلمبه‌ خانه فشار افزاي ماهشهر به چم خلف عيسي، تلمبه‌ خانه فشار افزاي چم خلف عيسي، تلمبه‌ خانه فشار افزاي اميديه‌ يك‌ و خطوط انتقال از سربندر به ماهشهر و از هنديجان‌ و همچنين‌ خطوط انتقال از مرغزار به اميديه1 و از اميديه يك به رامشير و شهر اميديه تحويل شركت گرديد. این مشاور با ارائه راهكارهاي مناسب نسبت به تعمير و بازسازي و تعويض تجهيزات وادوات بكار رفته در اين مجتمع اقدامات لازم را بعمل آورده است. احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند: الف) احداث خطوط لوله GRP به همراه شیرآلات. انجام عملیات پایپ جکینگ در زیر بزرگراه اهواز – ماهشهر. راه آهن سراسری و جاده اختصاصی پتروشیمی ماهشهر. از تصفیه خانه مرغزار تا شهرکهای صنعتی بعثت و شهید چمران ماهشهر در سایز 800 و 700 میلیمتر به طول 17600 متر. ب) تعداد ايستگاه‌هائی كه در اين طرح مورد بازسازي قرار گرفتند6 واحد ،الكتروپمپهای مورد بازسازی قرار گرفته به شرح ذیل میباشند: سانتريفروژ 50-250 با ظرفيت آبدهي lit/s 500 ،8 دستگاه، الكتروپمپ wklطبقاتی با دبي lit/s300 – 22 دستگاه، عمليات ابنيه فني 287عدد ، عمليات بتني m3 5600، بازسازي و ساخت دريچه (اسلايد، راديال گيت و ...) kg 14500. بازسازی ساختمانهای بهره برداری احداث دیوارهای ایستگاههای پمپاژ منصوریه 1و2 و مرغزار.