مطالعات طراحی پوشش بتنی کانال E2 شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان (شبكه آبياري و زهكشي دز) در محدوده شهرستان دزفول

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

كانال E2 به ظرفيت نهايي m3/sec55 و طول حدود 32 كيلومتر در قسمت شرق شبكه آبياري ناحيه شمال خوزستان (شبكه آبياري و زهكشي دز) جهت آبياري 22000 هكتار از اراضي شهرستان دزفول، واقع شده است. اين كانال از كانال اصلي E1 در محل (H.W) Head work به همراه كانال‌هاي E3 و E4 منشعب مي‌شود. كانال‌ E2 در بسياري از بازه‌هاي خود خاكي بوده كه دچار فرسايش شديدي گشته است. مطالعات مرمت و بازسازی کانال E2 به منظور ساماندهی وضعیت موجود کانال در بندهای زیر انجام شد:
 1- مطالعات مربوط به میزان حداکثر آبدهی در چندین سال گذشته کانال
 2- مطالعات مربوط به طراحی کانال انحرافی در شرایط بازسازی و طراحي لاینینگ کانال موجود
 3- مطالعات طراحي مربوط به بررسی گزینه‌های مختلف جهت لاینینگ (از جمله پوشش‌های بتنی،Incomat و سنگی)
4- مطالعات برآورد دقيق و بررسي چگونگي استفاده از منابع خاك قرضه در محل و بهينه‌سازي