نظارت عالي و كارگاهي بر احداث شبکه آبیاری کرخه-مزرعه آزمايشي 50 هكتاری كرخه جنوبي-(در محدوده شهر حمیدیه)

 

 

برآورد اولیه

هزينه اجراي طرح :8/200/000/000 ريال

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

محدوده طرح در غرب شهر حمیدیه در کیلومتر 10 قراردارد.نصب و راه اندازی سیستم های آبیاری تحت فشار بارانی شامل: سیستم فیلتراسیون تمام اتوماتیک دیسکی سیستم آبیاری نتروپیوت و سیستم آبیاری ویل موو و همچنین سیستم کلاسیک ثابت با پاشنده های متحرک و ثابت، سیستم آبیاری بارانی زیر درختی. سیستم آبیاری قطره ای شامل: آبیاری باغات طرح با استفاده از سیستم بابلر،مینی بابلر و میکروجت و همچنین آبیاری سبزی و صیفی جات با استفاده از لوله های دریپردار با دریپر کنترل کننده فشار و خودشوی و نوار آبیاری تیپ، نظارت بر عملیات کاشت، داشت و برداشت از محصولات الگوی کشت طرح، نظارت بر عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اراضی و کشت های انجام شده طرح، انجام عملیات فنس کشی دور محوطه اراضی جهت حفاظت از طرح. احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زیر می باشد: احداث ایستگاه پمپاژ شامل: سوله، اتاق برق، حوضچه ذخیره و ترسیب اولیه، نصب 4 دستگاه الکتروپمپ مدل WKL100-3 ، WKL 80-3 و WKL 80-4 به قدرت 37 و 15 کیلو وات، نصب شیر آلات، اتصالات تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، احداث کانال انتقال آب به حوضچه ذخیره به طول 820 متر،احداث شبکه زهکشی زیرزمینی با استفاده از لوله های مشبک و ابنیه وابسته،احداث سازه آبگیر جهت آبگیری ایستگاه پمپاژ از کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی حمیدیه-قدس، نصب سیستم فیلتراسیون شامل:هیدروسیلکون،تانک شن،تانک کود،فیلترهای دیسکی، احداث ساختمانهای بهره برداری و نگهبانی و اداری، اجرای شبکه آبیاری تحت فشار به اقطار 200 الی 16 میلیمتر به طول 65 کیلومتر، نصب شیرآلات و متعلقات طرح، نصب دستگاههای آبیاری شامل: سنتر پیوت و سیستم گان.