مطالعات شبکه زهکشی اراضی 4100 هکتاری شاوور سرکوتی در محدوده شهرستان شوش

 

 

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

 

طرح شبکه زهکشی اراضی 4100 هكتاري شاوور سركوتي بخشي از اراضی دشت هرت به شمار رفته كه در شمال و شمال غرب شهرستان شوش واقع شده است. اراضی طرح نسبتا مسطح بوده و دارای بافت نسبتاً سنگین و سنگین می‌باشند. مطالعات مذکور با هدف خروج آبهای سطحی، جلوگیری از بالا آمدن آبهای زیر زمینی در اثر ورود آبهای سطحی و شور شدن اراضی و افزایش حاصلخیزی خاک‌های منطقه انجام گردیده است. مطالعات مذکور شامل:
1- بررسی و مطالعه موقعیت جغرافیایی محدوده طرح و مطالعات پایه شامل هواشناسی و هیدرولوژی.
2- مطالعات خاک‌شناسی و نفوذپذیری، زمین شناسی و همچنین مطالعات ژئوتکنیکی در خصوص محدوده سازه‌ها، کانالها و تاسیسات مهم.
3- مطالعات هیدرولیکی زهکش‌های سطحی بر اساس میزان آبدهی (هرز آب‌ها) و طراحی زهکش‌ها در دو ناحیه A و B به طول‌های 49 و 11 کیلومتر. به همراه بررسی‌های هیدرولیکی سازه‌ها و ابنیه‌های مورد نیاز شبکه زهکشی سطحی به تعداد 26 سازه زیر گذر زهکش زیر جاده و زیر کانال، 9 سازه آبشار عمودی، 25 سازه Transition، 12 سازه پل عابر پیاده و ماشین رو.
4- تهیه پروفیل‌های طولی وعرضی زهکش‌های طراحی شده به همراه زهکش‌های طبیعی و تهیه طرح نهایی مسیر زهکش‌ها.
5- برآورد و بررسي كامل گزينه‌ها به همراه تهيه اسناد مناقصه و گزارش فني از محدودة طرح.