مطالعات توسعه شبکه اصلی آبیاری و زهکشی 7000 هکتاری گتوند - اراضی آب بید و سبزآب در محدوده شهرستان گتوند

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

اراضی منطقه طرح با سطح خالص در حدود 7000 هکتار و در شمال غرب شهرستان گتوند واقع شده است. طرح مذکور به منظور توسعه شبکه اصلی آبیاری و زهکشی گتوند و استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود در منطقه مطالعه گردید. کلیات مطالعات این طرح شامل بندهای زیر است:
1- مطالعه و طراحی انتقال آب 5 متر مکعب بر ثانیه براساس مطالعات پایه انجام شده از کانال اصلی گتوند با دو خط لوله GRP که خط اول به قطر 1700 ميليمتر تا کیلومتر 470+4 و در ادامة آن 1400 ميليمتر از کیلومتر 470+4 تا کیلومتر 200+8 و خط دوم به قطر 1200 میلیمتر و به طول 13800 متر است.
2- مطالعه و انتقال آب از کانال اصلی گتوند از طریق ایستگاه پمپاژ با پمپهای 50-250 به قدرت 315 کیلووات و تعداد 14 عدد.
3- مطالعه و طراحی سه ایستگاه پمپاژ داخل شبکه که ایستگاه پمپاژ ناحیه اول با سه خط لوله، ناحیه دوم با هفت خط لوله و ناحیه سوم با پنج خط لوله طراحی گردید.
4- مطالعه و طراحی لایوت شبکه آبیاری و زهکشی بر مبنای مطالعات پایه انجام شده و نقشه‌های توپوگرافی دقیق اراضی و نقشه‌های کاداستر منطقه.
5- برآورد كامل گزينه‌هاي انتقال آب به داخل شبكه شامل برآورد مكانيك، سازه، الكتريكال، خطوط لوله و غيره و همچنين تهيه اسناد مناقصه مربوطه
6- تهيه گزارش فني از محدودة طرح