خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت کارگاهی حفاظت و ساماندهی سيفون معکوس بالارود (در محدوده شهرستان دزفول)

 

 

برآورد اولیه

هزينه اجراي طرح :6/200/000/000 ريال

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

شبکه آبیاری ناحیه شمال خوزستان در محدوده شهرستان های دزفول و اندیمشک و شوش دارای وسعتی معادل 125000 هکتار می باشد. قسمت غرب شبکه آبیاری مذکور به وسعت 90000 هکتار توسط کانال West Main Canal به ظرفیت 7/154 متر مکعب بر ثانیه تامین آب می شود. این کانال در طول مسیر خود با مسیل بالا رود برخورد نموده که توسط سازه ای موسوم به سیفون معکوس بالا رود آب از زیر این مسیل عبور می نماید. به علت طغیان های شدید و استفاده بی رویه از مصالح رودخانه بالارود در پایین دست محدوده سیفون، آبشستگی در پای دیوار سیفون به عمق های2 الی 3متر رخ داده است. طرح حاضر به منظور ساماندهی وضعیت رودخانه بالارود در محدوده سیفون مطالعه و اجرا شده است. دراین طرح گزینه های مختلفی نظیر سازه های توری سنگی مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گرفت و نهایتا گزینه ساخت توری سنگی با سرریز پلکانی اجرا گردید. از طرفی در محدوده وسیعی از رودخانه بالارود سازه مذکور با استفاده از عملیات سنگ چینی و عملیات های جانبی خاکی و بتنی محافظت گردید. برخی از احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند: عمليات گابيون‌بندي با سنگ قلوه و تور سيمي جهت حفاظت از سيفون m3 17800، پي كني و خاكبرداري محل احداث گابيون m3 3450، بلوكاژ با سنگ لاشه m3 3450، اجراي عمليات احداث كاتاف شفته سيمان m3 2400.