مطالعات شبکه فرعی آبیاری 10000 هکتاری میاناب شوشتر (واحد شرقی شقاریج) در محدوده شهرستان شوشتر

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

اراضي 10000 هكتاري واحد شرقي مياناب (شقاريچ) بخشي از اراضي دشت مياناب بوده كه در 27 كيلومتري جنوب شهرستان شوشتر و بين رودخانه گرگر و شطيط واقع شده است. اراضي نسبتاً مسطح بوده و داراي بافت خاك متوسط تا سبك مي‌باشند. هدف از مطالعات طرح مذكور توسعه بخش كشاورزي با استفاده از روش‌ آبياري سطحي و استفاده بهينه از منابع آب و خاك مي‌باشد. در طرح مذکور موارد زیر مورد بررسی و طراحی قرار گرفته است:
1- بررسی و مطالعات پایه مربوط به برنامه زراعی شبکه آبیاری
 2- بررسی نقشه‌های کلی و نقشه‌های دقیق بر اساس شبکه‌بندی قائم‌الزاویه جهت انجام مطالعات تسطیح اراضی منطبق بر نقشه‌های کاداستر و میزان شیب مجاز زمین
3- پیاده کردن لایوت طرح شبکه آبیاری فرعی بر اساس نقشه‌های کاداستر و نقشه تسطیح اراضی
4- محاسبه ابعاد کانال‌های و ناحیه‌بندی مزارع و طراحی کلیه سازه‌های هیدرولیکی مورد نیاز از قبیل چک، Road crossing، سیفون، شیب شکن، آبگیرهای زراعی، فلوم، سرريزهاي جانبي و غيره
5- مطالعه و ارزیابی نتایج آزمایشات ژئوتکنیک وتحلیل آن، بررسی امکان تثبیت شرایط ژئوتکنیکي بستر و امکان استفاده از فیلتر جهت لاینینگ کانال‌ها
 6- مطالعه و طراحی سیستم زهکشی منطقه منطبق بر شیب اراضی و طراحی کلیه سازه‌های مرتبط با آن
7- تهيه نقشه‌هاي اجرايي و پلان پروفيل مسير كانال‌ها، زهكش‌ها و همچنين تهيه گزارش فني از محدوده طرح