مطالعات مرحله دوم، مرمت اساسی شبکه های آبیاری و زهکشی زهره و جراحی به وسعت 70000 هکتار شامل شبکه های آبیاری و زهکشی رامشير، اميديه، شادگان

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

شبکه آبياري و زهكشي زهره و جراحي به مساحتي حدود 40000 هكتار مشتمل بر 8800 هکتار شبکه آبیاری شهید رجایی، 9015 هکتار شبکه آبیاری شادگان ،23000 هکتار شبکه آبیاری رامشیر و شبکه آبیاری شهید دامغانی می‌باشد. با توجه به عواملي نظير شرايط خاك منطقه و ناپايداري آن، گذشت زمان و ديگر عوامل، بخش‌هايي از شبكه دچار آسيب ديدگي و تخريب گرديده است. مطالعات اين مهندسين مشاور در راستاي مرمت و نوسازي شبكه‌هاي مذكور بوده كه مي‌توان آنها را در بندهاي زير خلاصه نمود:
1- مرمت و نوسازي شبکه شهید رجایی، مشتمل بر بازسازي آبگیر و طراحی دایک سمت چپ بر روي مسیر رودخانه جراحي به سمت آبگیر و سامان‌دهی رودخانه در مسیر بالادست آبگیر مي‌باشد. جهت اين موضوع از نرم افزارهاي پيشرفته هيدروديناميكي استفاده شد.
2- مرمت و بهسازي كانال رسوب‌گير شبكه شهيد رجايي تا محل سرریز آن، مرمت و نوسازي 30 کیلومتر کانال بتنی شامل طراحی کانال انحراف جهت بهینه‌سازی لاینینگ کانال، طراحی سازه‌هایcheck و سرریز جانبی در نقاط مورد نیاز این شبکه
3- علاج‌بخشي، مرمت و نوسازي دریچه‌ها و سازه‌های check در مسیر کانال‌های شبکه رامشیر، مطالعات بررسی چگونگی ایجاد ترک‌های طولی و راه حل‌های اجرایی بازسازي آن.
4- مطالعات بازسازی و تعمیر ایستگاه پمپاژ شهید همت در مسیر کانال MC1 و MC2 از شبكه آبياري و زهكشي شادگان
5- مطالعه مکانیابی ایستگاه پمپاژ بر روی رودخانه جراحی جهت انتقال آب به شبکه شهید دامغانی، طراحی ایستگاه پمپاژ و 1000 متر خط لولة انتقال آب تا ابتداي کانال بتنی، طراحی سازه‌های آبگیر و سرریز جانبی در مسیر انتقال آب به شبکه.