خدمات مهندسي مرحله اول و دوم تامين و انتقال آب به شهرك تفريحي و توريستي زراس دهدز در محدودة شهرستان ايذه

 

 

دهكده تفريحي _ فرهنگي زراس در 25 كيلومتري جنوب غربي شهرستان دهدز در استان خوزستان واقع شده است. هدف اصلي اين طرح كه تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تحت مطالعه بوده، جذب توريست و گردشگر و توسعه اين صنعت در استان خوزستان ميباشد. در اين مطالعات سيستم انتقال و توزيع آب مورد نياز اين مجتمع مورد بررسي قرار گرفته است. اختلاف ارتفاع محل تامين آب (درياچه سد كارون 3) تا مرتفع‌ترين منطقه دهكده 560 متر ميباشد. آب مورد نياز طرح شامل نياز آبي فضاي سبز و آب شرب مجتمع بوده كه در حدود 86 ليتر در ثانيه برآورد گرديده است. به دليل نوسانات زياد سطح آب مخزن سد در دوران خشكسالي و ترسالي در حدود 60 متر ، گزينه‌هاي مختلفي از جمله اسكله ‌آبگيري به ارتفاع 65 متر، اسكله شناور به صورت اتوماتيك و آبگيري از رودخانه كارون در بالادست سد، مورد بررسي قرار گرفته است. پس از آبگيري، آب مورد نياز طي چهار مرحله پمپاژ شامل يك ايستگاه آبگير و سه ايستگاه تقويت فشار به دهكده تفريحي، توريستي انتقال مي‌يابد. پمپهاي مورد استفاده در اين طرح شامل 4 دستگاه الكتروپمپ شناور BPN374 و 6 دستگاه الكتروپمپ WKL100-8 ميباشد. لوله انتقال آب به طول 3400 متر و از جنس فولاد و بصورت روكار اجرا خواهد گرديد.