خدمات مهندسي مرحله سوم پروژه بهينه‌سازي ايستگاه پمپاژ بنه باشت (در محدوده شهرستان بهبهان)

 

 

برآورد اولیه

هزينه اجراي طرح :14/250/000/000ريال

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

محدوده طرح در جنوب و کیلومتر 18شهرستان بهبهان مي‌باشد. محل آبگيري و ايستگاه پمپاژ از رودخانه خيرآباد مجاور ايستگاه مي‌باشد. اين طرح با توجه به عدم آبدهي مناسب الكتروپمپ‌ها وناپايداري الكتروپمپها مشکلات فراوان ناشی از طراحی اولیه طرح و در نتيجه عدم تامين دبي مورد نياز اراضي تحت پوشش طرح باعث خرابیهای زودرس در بخش الكترومكانيكال و بالا رفتن هزینه تعمیرات و نگهداری ایستگاه گرديده و در نهایت با توجه به مطالعات صورت گرفته بهينه سازي ایستگاه مد نظر قرار گرفت، که با ارائه طرح بهينه‌سازي سيستم الكترونيكي وارائه راهكار در جهت پايداري و تعادل جريان راه‌اندازي وهمچنين تعادل براي حفظ تعداد مورد نياز الكتروپمپ مورد نياز وروش های نوین بهسازی پمپها و کم کردن ارتفاع مكش پمپها و هزینه های نگهداری و تعمیرات و بالابردن راندمان نقطه کار پمپهاو ارائه طراحي جديد براي بر طرف نمودن انباشته شدن رسوب در حوضچه آبگيري ايستگاه اين طرح با موفقيت انجام گردید. احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند : الف) اجرای خطوط انتقال آب از سایز 1000 الی 800 میلیمتر به طول 2500 متر. ب) بهینه سازی و تعمیر اساسی 14 دستگاه الكتروپمپ 50-250 به ظرفيت lit/s 300 و توان kw 315، تعمیر لوله فولادي روکار به قطر mm800 به طول 200، 400 و 500 متر ، ساخت و نصب سلول الكتريكي مقاومت راه‌انداز 14 دستگاه.