مطالعات مرحله اول و دوم آبياري تحت فشار اراضي مركز تحقيقات صفي آباد دزفول در محدودة شهرستان دزفول

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

اراضی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول با مساحت ناخالص در حدود 240 هکتار در شمال غربی استان خوزستان دارای مختصات 48 درجه و 26 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 16 دقیقه عرض شمالی بوده و در ارتفاع 9/82 متر از سطح دریا قرار دارد. اراضي مذكور داراي شيب يكنواخت و تسطيح شده ميباشند. منطقه مطالعاتي داراي خاكهاي عميق با بافت متوسط ميباشند. آب مورد نياز اراضي از چهار حلقه چاه و كانالهاي منشعب از شبكه آبياري ناحيه شمال تامين ميگردد. جهت انجام تحقيقات در زمينه آبياري تحت فشار دو نوع سيستم آبياري تحت فشار باراني، قطره‌اي و سيستم كم فشار هيدروفلوم جهت اراضي طراحي گرديده است. ذخيره آب و تامين فشار لازم جهت انتقال و توزيع در اين اراضي توسط چهار حوضچه ذخيره آب و چهار ايستگاه پمپاژ مجزا مجهز به دو دستگاه الكترو پمپ 3/80 به قدرت 15 كيلووات و 9 دستگاه الكترو پمپ 3/100 به قدرت 37 كيلووات انجام مي‌پذيرد. خطوط اصلي اين شبكه از جنس پلي‌اتيلن به قطر 315 الي 250 ميليمتر ميباشد. پس از تامين فشار توسط ايستگاههاي پمپاژ و انتقال آب به مزارع، آب مورد نياز توسط شبكه خطوط لوله پلي‌اتيلن به اقطار 200 تا 16 ميليمتر به طول 113 كيلومتر در سطح مزارع توزيع ميگردد. اجزاء شبكه آبياري باراني شامل 514 عدد شير فلكه، 2250 عدد شير خودكار و 100 عدد آبپاش 8/12 متر مكعب در ساعت ميباشد. اجزاء شبكه آبياري قطره‌اي 820 عدد بابلر 30 ليتر در ساعت و 133000 متر نوار آبياري tape و 1 ايستگاه فيلتراسيون جهت تصفيه فيزيكي آب ميباشد.