شبكه آبياري تحت فشار (قطره‌اي) 60 هكتار فضاي سبز منطقه يك شهرستان بندرعباس

 

 

کارفرما

شهرداری بندر عباس

 

طرح مذكور شامل 60 هكتار بلوارها، پارك‌ها و بوستان‌هاي منطقه يك شهر بندر عباس مي‌باشد كه تأمين آب آنها از چاه به ظرفيت 800 متر مكعب در شبانه روز بعد از عبور از سيستم آب شيرين‌كن و انتقال آن به سه حوضچه ذخيره آب به ظرفيت‌هاي 400، 300 و 100 متر مكعبي صورت مي‌پذيرد. توزيع آب به بلوارها و پاركها توسط سه ايستگاه پمپاژ بعد از عبور حوضچه‌هاي ذخيره آب صورت مي‌گيرد. اجزاء شبكه مشتمل بر 1 دستگاه الكتروپمپ مدل 2111 BPD به قدرت 5/7 كيلووات، 3 دستگاه الكتروپمپ فشار قوي 10/50 به قدرت 11 كيلووات، 2 دستگاه الكتروپمپ فشار قوي 7/80 به قدرت 37 كيلووات، 3 دستگاه الكتروپمپ فشار قوي 9/65 به قدرت 5/18 كيلووات، 1 دستگاه الكتروپمپ فشار قوي 2/100 به قدرت 30 كيلووات، و همچنين خطوط لوله از جنس پلي اتيلن از اقطار 200 الي 16 ميلي‌متر به طول 400850 متر و 57720 قطره چكان كنترل‌كننده فشار خودشوينده و سيستم آب‌شيرين كن به ظرفيت 800 متر مكعب در روز مي‌باشد.