مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین آب کشاورزی و سیستم آبیاری تحت فشار 500 هکتار از اراضی ظلم آباد و کایئدان در محدوده شهرستان گتوند

 

 

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

 

اراضی مذکور به مساحت 500 هکتار و در شمال شرق شهرستان گتوند و در بالادست کانال شرقی عقیلی قرارگرفته است. وضعیت اراضی نسبتاً تپه ماهوری بوده و دارای بافت لومي شنی می‌باشند. آب مورد نیاز اراضی از کانال شرقی عقیلی تأمین و پس از احداث یک واحد سازه آبگیر بر روی کانال مربوطه آب به حوضچه آرامش و ذخیره منتقل و توسط یک واحد ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 500 لیتر بر ثانیه شامل 1+3 دستگاه الکتروپمپ 40-250 به قدرت 132 کیلووات و شبکه خطوط لوله پلی اتیلن به قطر 450 میلیمتر و به طول 3912 متر به سه واحد حوضچه ذخیره شبکه تحت فشار در مرکز ثقل اراضی انتقال می‌یابد. جهت تأمین فشار مورد نیاز شبکه تحت فشار سه واحد ایستگاه پمپاژ تحت فشار به ظرفیت 100 الی 150 لیتر در ثانیه مجهز به36 دستگاه الکتروپمپ WKL 80-5 به ظرفیت 80 متر مکعب در ساعت به قدرت 22 کیلووات طراحی و آب مورد نیاز واحدهای زراعی توسط خطوط لوله پلی‌اتیلن به اقطار 315 الی 75 میلیمتر منتقل در سطح اراضی توزیع می‌گردد. طول شبکه خطوط لوله مذکور 1641 کیلومتر برآورد گردیده است. سیستم انتخاب شده جهت آبیاری طرح، سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با پاشنده متحرک برای کشت‌های زراعی می‌باشد. اجزاء شبکه شامل 510 شیر فلکه و 5700 شیر خودکار و 164 آبپاش 12 مترمکعب در ساعت می‌باشد. WKL 80-5 به ظرفیت 80 متر مکعب در ساعت به قدرت 22 کیلووات طراحی و آب مورد نیاز واحدهای زراعی توسط خطوط لوله پلی‌اتیلن به اقطار 315 الی 75 میلیمتر منتقل در سطح اراضی توزیع می‌گردد. طول شبکه خطوط لوله مذکور 1641 کیلومتر برآورد گردیده است. سیستم انتخاب شده جهت آبیاری طرح، سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با پاشنده متحرک برای کشت‌های زراعی می‌باشد. اجزاء شبکه شامل 510 شیر فلکه و 5700 شیر خودکار و 164 آبپاش 12 متر مکعب در ساعت می‌باشد.