طرح تامین آب و شبکه آبیاری تحت فشار 800 هکتار اراضی قلعه مدرسه در محدوده شهرستان بهبهان

 

 

کارفرما
سازمان آب و برق استان خوزستان

 

اراضی مذکور به مساحت 800 هکتار در شرق شهرستان بهبهان قرار گرفته است. تأمین آب اراضی توسط یک واحد ایستگاه پمپاژ شامل 6 عدد الکتروپمپ فشار قوی 3-150 به قدرت 200 کیلوولت از رودخانه خیرآباد صورت می‌گیرد. آب مورد نیاز اراضی توسط خطوط لوله GRP از اقطار 700 الی 350 میلی متر و پلی‌اتیلن از اقطار 355 الی 160 میلی‌متر به طول 15235 متر صورت می‌گیرد. سیستم انتخابی آبیاری شامل دو سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک برای آبیاری گیاهان زراعی و سیستم آبیاری قطره‌ای برای آبیاری باغات و سبزی و صیفی می‌باشد که خطوط لوله توزیع شبکه از جنس پلی اتیلن از اقطار350 الی 16 میلی متر به طول 1001746 متر می‌باشد. د¬رضمن اجزاء شبکه شامل 1200 عدد شیر فلکه و 6330 شیر خودکار و 358 عدد آبپاش 8/12 متر مکعب بر ساعت و 352500 لوله نوار آبیاری قطره‌ای و 293733 قطره چکان می‌باشد.