خدمات مهندسی مرحله اول و دوم سیستم آبیاری تحت فشار (میکرو آبپاش) 1000 هکتار اراضی کشت و صنعت شهید بهشتی در محدودة شهرستان دزفول

 

 

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

 

اراضی مذکور به مساحت 1000 هکتار در جنوب و جنوب شرقی شهرستان دزفول قرارگرفته است. وضعیت توپوگرافی اراضی طرح مسطح بوده و دارای بافت سبک می‌باشند. هدف از مطالعات فوق ارتقاء کمی و کیفی تولید محصول مرکبات در منطقه، کنترل و بهینه نمودن مصرف آب باغات با استفاده از آبیاری تحت فشار به روش میکرو آبپاش می‌باشد. آب مورد نیاز اراضی از کانالهای شبکه آبیاری ناحیه شمال تأمین و پس از احداث سازه‌های آبگیر بر روی کانال و انتقال آب به درون حوضچه ذخیره و آرامش توسط 22 واحد ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله پلی اتیلن از سایز 315 الی 16 میلیمتر به طول 88 کیلومتر و 150000 میکرو آبپاش به درون شبکه آبیاری تحت فشار باغات منتقل می‌گردد. جهت آبیاری باغات مرکبات سیستم آبیاری با میکروآبپاش انتخاب گردیده است.