مطالعات مرحله اول و دوم پروژه تامين و انتقال آب و احداث شبكه آبياري تحت فشار 1500 هکتار اراضی دشت گل‌گير در محدودة شهرستان مسجد سليمان

 

 

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

 

اراضي مذكور به مساحت 1500 هكتار در جنوب غربي شهرستان مسجد سليمان قرار گرفته است. اراضي عمدتاً داراي شيب كم و تا 2 درصد ميباشد. منطقه مطالعاتي داراي خاكهاي عميق با بافت متوسط ميباشند. آب مورد نياز اراضي از آبهاي زير زميني (چاه و چشمه) تامين و توسط 11 الكتروپمپ به دو مخزن منتقل و توسط دو ايستگاه پمپاژ، آب و فشار مورد نياز شبكه آبياري تحت فشار تامين ميگردد. ايستگاه پمپاژ شماره 1 داراي 1+8 دستگاه الكترو پمپ افقي فشار قوي كه 5 دستگاه داراي قدرت 180 كيلووات و 3 دستگاه ديگر به قدرت 45 كيلووات ميباشند. ايستگاه پمپاژ شماره 2 نيز داراي 1+8 دستگاه الكترو پمپ به قدرتهاي 75 و 45 كيلووات ميباشد. خطوط اصلي اين شبكه از جنس پلي اتيلن به قطر 630 و 500 ميليمتر ميباشد. پس از تامين فشار توسط ايستگاههاي پمپاژ و انتقال آب به مزارع، آب مورد نياز توسط شبكه خطوط لوله پلي‌اتيلن به اقطار 450 تا 75 ميليمتر به طول 520 كيلومتر در سطح مزارع توزيع ميگردد. اجزاء شبكه آبياري باراني شامل 1215 عدد شير فلكه، 14820 عدد شير خودكار و 468 عدد آبپاش 12 متر مكعب در ساعت ميباشد. اجزاء شبكه آبياري قطره‌اي شامل 725 كيلومتر از سايز 110 تا 16 ميليمتر، 140000عدد قطره‌چكان خودشوينده كنترل كننده فشار، 1 ايستگاه فيلتراسيون جهت تصفيه فيزيكي آب ميباشد.