مطالعات مرحله اول و دوم تامین و انتقال آب و شبکه آبیاری تحت فشار 2000 هکتار از اراضی مهرزیل در محدودة شهرستان اندیمشک

 

 

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

 

اراضی مذکور به مساحت 2000 هکتار و در شمال غربی شهرستان اندیمشک قرارگرفته است. بخشی از اراضی طرح تپه ماهوری بوده و دارای بافت متوسط تا سنگين می‌باشند. جهت تأمین آب مورد نیاز اراضی پس از مطالعه بر روی رودخانه بالارود، یک واحد اسکله آبگیر و ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 7/1 متر مکعب دارای 8 دستگاه الکتروپمپ مدل 50-250 به قدرت 315 کیلووات بر روی رودخانه مذکور احداث و توسط خطوط لوله GRP در سایزهای 1000 و 350 ميليمتر و پلی اتیلن از سایز 355 الی 200 به طول 60200 متر به ایستگاه‌های منتقل می‌گردد. جهت جلوگیری از صدمات ضربه قوچ به شبکه یک دستگاه تانک ضربه‌گیر در شبکه خطوط انتقال تعبیه شده است. آبیاری مزارع از با استفاده سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با پاشنده متحرک برای کشت‌های زراعی و سیستم آبیاری قطره‌ای برای کشت باغات و سبزی و صیفی انتخاب گردیده است. جهت انتقال آب به نواحی عمرانی و توزیع در سطح مزارع از شبکه خطوط لوله پلی اتیلن از سایز 250 الی 16 ميلي‌متر به طول 10213445 متر شامل 6200 شیر فلکه و 8000 شیر خودکار و 500 آبپاش 8/12 متر مکعب در ساعت و سیستم فیلتراسیون دیسکی به ظرفیت 85/0 متر مکعب بر ثانيه و 525282 عدد قطره‌چكان كنترل كننده فشار خودشوينده استفاده گردیده است.