مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری تحت فشار 3000 هکتار اراضی ری مکان ارجان واقع در محدوده شهرستان بهبهان

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

اراضی مذکور به مساحت 3000 هکتار و در شمال غربی شهرستان بهبهان در شمال کانال A شبکه آبیاری و زهكشي مارون قرارگرفته است. وضعیت اراضی مسطح تا شيبدار بوده و دارای بافت متوسط می‌باشند. سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با پاشنده متحرک برای کشت‌های زراعی و سیستم آبیاری قطره‌ای برای کشت باغات و سبزی و صیفی انتخاب گردیده است. آبگیری اراضی از کانال A شبکه آبیاری مارون مي‌باشد و تأمين فشار لازم توسط ايستگاه پمپاژ شبكه صورت مي‌پذيرد. شبكه توزيع شامل خطوط لوله GRP به سایزهای 600 الي 350 ميلي‌متر و پلی اتیلن از سایز 355 الی 16 ميلي‌متر به طول 16.008.642 متر است. تأسيسات شبكة توزيع عبارتند از: 6426 شیر فلکه و 4000 شیر خودکار و 197 آبپاش 8/12 متر مکعب در ساعت و سیستم فیلتراسیون دیسکی به ظرفیت 4/1 متر مکعب و 700584 عدد قطره چكان خودشوينده كنترل كننده فشار.