مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین آب و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی 3000 هکتار اراضی ری مکان ارجان در محدوده شهرستان بهبهان

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

اراضی مذکور به مساحت 3000 هکتار در شمال غربی شهرستان بهبهان و در شمال کانال A شبکه آبیاری مارون قرارگرفته است. وضعیت اراضی مسطح تا شيب‌دار بوده و دارای بافت متوسط می‌باشند. انتقال آب به شبكه توسط دو ايستگاه پمپاژ به ظرفيت‌هاي نهايي 98/0 و 76/0 متر مكعب بر ثانيه كه بر روي كانال A در كيلومتر‌هاي 300+0 و 000+10 احداث مي‌شود، صورت مي‌گيرد. سازة Side Spillway وظيفه انتقال آب از كانال A به حوضچه‌هاي ذخيره 12000 و 10000 متر مكعبي جهت پمپاژ داراست. ايستگاه‌هاي مذكور شامل 5 دستگاه الكتروپمپ a4-150 به قدرت 200 كيلووات، 18 دستگاه الکتروپمپ مدل a3-150 به قدرت 110 کیلووات، 4 دستگاه الكتروپمپ مدل a2-150 به قدرت 110 كيلووات، 4 دستگاه الكتروپمپ مدل 3-125 به قدرت 90 كيلووات، 3 دستگاه الكتروپمپ مدل a2-125 به قدرت 55 كيلووات، 3 دستگاه الكترو پمپ a5-100 به قدرت 55 كيلووات مي‌باشند. آب انتقالي توسط خطوط لولهGRP در سایزهای 600 و 350 ميليمتر و پلی اتیلن از سایز 355 الی 110 ميليمتر به طول 74350 متر به شبکه آبیاری تحت فشار منتقل می‌گردد.