خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری تحت فشار 4000 هکتار اراضی بنه باشت در محدوده شهرستان بهبهان

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

اراضی مذکور به مساحت 4000 هکتار و در جنوب شهرستان بهبهان و در شرق کانال انتقال آب به اراضی قرارگرفته است. وضعیت اراضی مسطح بوده و دارای بافت متوسط تا سبک می‌باشند. آب مورد نیاز اراضی از رودخانه خیرآباد و توسط یک واحد ایستگاه پمپاژ مجهز به 14 دستگاه الکترو پمپ سانتریفوژ 50-250 به قدرت 315 کیلووات و ظرفیت 3300 ليتر بر ثانیه تأمين و به شبکه کانالهای موجود در سطح اراضی منتقل می‌گردد. جهت تأمین فشار و انتقال دبی مورد نیاز نواحي عمرانی، 6 واحد ایستگاه پمپاژ تحت فشار به ظرفیت‌های 510 الی 820 ليتر بر ثانيه شامل 120 دستگاه الکترو پمپ به قدرت‌های 75 الی 110 کیلووات طراحی گردیده و آب مورد نیاز قطعات توسط شبکه خطوط لوله پلی اتیلن از سایز 355 الی 75 میلیمتر به طول 1533440 متر در سطح اراضی توزیع می‌گردد. سیستم انتخاب شده جهت آبیاری طرح، سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با پاشنده متحرک برای کشت‌های زراعی می‌باشد. اجزاء شبکه شامل 7200 شیر فلکه و 35120 شیر خودکار و 1420 آبپاش 8/12 متر مکعب بر ساعت می‌باشد.