طرح تأمین آب و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی اراضی 4500 هکتاری حلاف الباجی در محدوده شهرستان اهواز

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

اراضی مذکور به مساحت 4500 هکتار در 20 کیلومتری شمال شرق شهرستان اهواز واقع می‌باشد. آب مورد نياز اراضی از کانال شهید چمران که از رودخانه کرخه آبگيري مي‌شود، تأمين مي‌گردد. تأمین آب اراضی توسط 1 واحد ایستگاه پمپاژ مرکزی که شامل 16 الکتروپمپ 50-250 با قدرت 315 کیلووات است از کانال چمران صورت می‌گیرد. خطوط لوله انتقال آب از جنسGRP و به قطر 1000 میلی متر می‌باشد. از طرفي با تقسيم منطقه به سه زیر واحد عمرانی و احداث 3 حوضچه ذخيرة آب و ايستگاه پمپاژ توزيع و انتقال آب داخل شبكه انجام مي‌شود. خطوط لوله توزیع آب به زیر واحدهای عمرانی از جنس GRP به اقطار 600 الی 350 میلی متر و پلی اتیلن به اقطار 355 الی 250 میلی‌متر به طول 67237 متر می‌باشد.