مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين آب و شبكه آبياري تحت فشار 5000 هكتار از اراضي دشت دوسالق در محدودة شهرستان شوش

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

اراضی طرح به مساحت 5000 هکتار در مختصات جغرافيايي َ14 و ْ48 تا َ51 و ْ48 طول شرقي و َ14 و ْ32 تا َ47 و ْ32 عرض شمالي در غرب شهرستان شوش قرارگرفته است. این طرح به منظور توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در سطح خوزستان مطالعه گرديده است. اراضي طرح مذكور دارای بافت خاك متوسط و توپوگرافي مسطح تا تپه ماهوري می‌باشند. تأمین آب اراضی از كانال انتقال آب به اراضي دشت دوسالق تامين ميگردد و با احداث سازه آبگير، كانال رابط، حوضچه مكش و ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 2/4 متر مکعب بر ثانيه صورت مي‌پذيرد. ايستگاه مذكور دارای 16 دستگاه الکتروپمپ 50-250 به قدرت 250 کیلووات مي‌باشد. آب پمپاژ شده توسط سه خط لوله GRP به سایز 1200 ميليمتربه 5 ناحيه عمراني انتقال مي‌يابد. سطح اراضي منطقه با توجه به وضعيت توپوگرافي به 5 زير واحد عمراني به مساحت ناخالص 1000 هكتاري تقسيم‌بندي گرديد. در هر زير واحد عمراني انتقال آب با استفاده از ايستگاه‌هاي پمپاژ شبكه صورت مي‌گيرد. جهت جلوگیری از صدمات ضربه قوچ به شبکه یک دستگاه تانک ضربه‌گیر به ظرفیت 72 متر مکعب در شبکه خطوط انتقال تعبیه شده است. آبیاری مزارع با استفاده از سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با پاشنده متحرک برای کشت‌های زراعی و سیستم آبیاری قطره‌ای برای کشت باغات و سبزی و صیفی در نظر گرفته شده است. انتقال آب به نواحی عمرانی و توزیع در سطح مزارع با استفاده از خطوط لوله GRP از اقطار 600 تا 350 ميلي‌متر و پلی اتیلن از اقطار 355 الی 16 ميليمتر طراحي گرديده است. برخي از اتصالات مورد نياز طرح شامل 8980 شیر فلکه و 26700 شیر خودکار و 1287 آبپاش 8/12 متر مکعب در ساعت و سیستم فیلتراسیون دیسکی به ظرفیت 5/2 متر مکعب در ثانيه و 950302 عدد قطره چكان كنترل كننده فشار خود شوينده مي‌باشد.