نظارت عالیه و کارگاهی اجرای شبکه فرعی و سیستم آبیاری شبکه آبیاری تحت فشار اراضی شرق رودخانه گرگر

 

برآورد اولیه

هزينه اجراي طرح :95/410/220/000 ريال

 

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

 

اراضی طرح به مساحت 6500 هکتار در فاصله 55 الی 60 کیلومتری جنوب شرقي شهرستان شوشتر در سمت چپ رودخانه گرگر و در دو طرف جاده اهواز – مسجد سلیمان واقع گردیده‌اند. محل آبگیری طرح از رودخانه گرگر که از مجاورت طرح عبور می کند انجام می شود.آب رودخانه توسط ایستگاه پمپاژ مرکزی به ظرفیت m3/S 5 به نواحی چهارگانه و 22 ایستگاه پمپاژ شبکه انتقال می یابد.ایستگاههای پمپاژ22 گانه شبکه وظیفه توزیع آب در سطح شبکه تا پای آبپاش ها بر عهده دارند.نوع سیستم آبیاری در نظر گرفته شده آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با پاشنده متحرک می باشد . الف) اجرای خطوط داخلی شبکه جهت تامین آب لوله های پلی اتیلن از سایز 600 تا 200 میلیمتر به طول 18500 متر ب) احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح خطوط لوله های پلی اتیلن شبکه از سایز75 میلیمتر تا 160 میلیمتر 1920کیلومتر ، احداث حوضچه شیر آلات 85 عدد، کارهای ابنیه 2450 عدد . اجرای متعلقات شبکه تحت فشار، شیر خودکار پلیمری به تعداد70700 عدد ، آبپاش به تعداد2100 عدد.در این پروژه برای اولین بار با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاههای امیرکبیر وصنعتی شریف. استانداردسازی لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار در سطح کشور انجام گردیده است. شبکه آبیاری مجموعاً دارای 132 واحد مستقل آبیاری به مساحت 32 الی 54 هکتار می باشد.