مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمین آب و شبکه اصلی آبیاری تحت فشار 6000 هکتار اراضی شهید رجایی در محدوده شهرستان امیدیه (شامل اراضی سد آسک، گدار چیتی، مشراگه طرح توسعه شبکه آبیاری شهید رجائی)

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

اراضي مذكور به مساحت 6000 هكتار و در جنوب شرقي شهرستان اميديه واقع شده است. وضعيت اراضي مسطح بوده و داراي بافت متوسط تا سبك مي‌باشد. آب مورد نياز اراضي از رودخانه زهره و از درياچه سد آسك تأمين شده و توسط يك واحد ايستگاه پمپاژ مجهز به 19 دستگاه الكتروپمپ 50-250 و به قدرت 250 كيلووات و با ظرفيت كلي 5040 ليتر بر ثانيه انتقال مي‌يابد. آب انتقالي اين ايستگاه توسط خطوط لوله GRP به اقطار 1600، 1200، 1000 ميليمتر و به طول 22520 متر به كانال اصلي شهيد رجايي پيوسته و با افزايش ظرفيت و بهينه‌سازي كانال مذكور به مركز ثقل اراضي منتقل مي‌شود. پس از آن آب 3 واحد ايستگاه پمپاژ مجهز به 30 الكتروپمپ 50-250 و به قدرت‌هاي 315 و 250 كيلووات و شبكه خطوط لوله GRP به قطر‌هاي 1200 الي 400 ميلي‌متر و پلي‌اتيلن 355 الي 32 ميلي‌متر با طول نهايي 560219 متر وظيفة توزيع آب در سطح شبكه آبياري تحت فشار توزيع مي‌گردد. سيستم مناسب آبياري اراضي به صورت خرد آبياري براي گياهان زراعي و رديفي با استفاده از ماشين‌هاي آبياري به تعداد 164 دستگاه و 71 عدد سيستم پكيج فيلتراسيون ديسكي به ظرفيت 35 تا 360 متر مكعب بر ساعت و 71 عدد سيستم ونتوري تزريق كود به ظرفيت‌هاي 16 الي 209 ليتر بر ثانيه و لوله دريپردار كنترل كننده فشار خودشوينده به تعداد 2505300 متر مي‌باشد.