نظارت عاليه وكارگاهي بر اجرای خطوط لوله اصلی و جاده های دسترسی طرح تامین آب 6500هکتاری اراضي شرق گرگر-بزرگترین شبكه آبياري تحت فشار(بارانی)در دست اجرا و بهره‌برداري در سطح خاور میانه(در محدوده شهر شوشتر)شامل 23ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله 75 الی 1200میلیمتری

 

برآورد اولیه
هزينه اجراي طرح در قالب دو قرارداد خريد و اجرا: 180/650/310/000ريال

 

کارفرما
سازمان آب و برق استان خوزستان

 

شرح مختصري از كارهاي انجام شده

اراضی طرح به مساحت 6500 هکتار در فاصله 55 الی 60 کیلومتری جنوب شرقي شهرستان شوشتر در سمت چپ رودخانه گرگر و در دو طرف جاده اهواز ـ مسجد سلیمان واقع گردیده‌اند.طرح شامل چهار ناحیه عمرانی به مساحت کلی 6500 هکتار بوده که تحت پوشش 22 ایستگاه پمپاژ تحت فشار آبیاری می گردد. الف) احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند( بخش خطوط انتقال آب): لوله های پلی اتیلن از سایز 450 تا 1000 میلیمتر 52 کیلومتر،احداث جاده های دسترسی خطوط 24 کیلومتر، شن ریزی 32000 متر مکعب،مخلوط ریزی 35000 متر مکعب ،ریختن مصالح دور لوله ها 35000 مترمکعب،اجرای عملیات پایپ جکینگ در 4 نقطه در زیر جاده اصلی اهواز-مسجدسلیمان. ب)آبگيري طرح از رودخانه گرگرکه از مجاورت طرح می گذرد صورت می گیرد.آب رود خانه توسط ایستگاه پمپاژآبگیر با آبدهی معادل 5 متر مکعب بر ثانیه وارد کانال انتقال آب GMC))گردیده سپس توسط ایستگاه پمپاژ ثانویه آب به کانال M1 انتقال می یابد.کانال M1 به طول 3660 متر از ایستگاه پمپاژ ثانویه شروع شده و به موازات جاده آسفالت اهواز –مسجدسلیمان امتداد می یابد و در حوالی روستای سلامات به سمت ایستگاه مرکزی منحرف می گردد.آب مورد نیاز 20 حوضچه ذخیره از 22 حوضچه طرح بصورت تحت فشار و دو حوضچه بصورت ثقلی تامین می گردد. لوله های خطوط انتقال از جنس پلی اتیلن صاف با فشار کارکرد 2/3 اتمسفر می باشد واقطار 450 لغایت 1000 میلیمتر می باشند.