02188462882

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

مجتمع گلخانه ای

مطالعات احداث گلخانه های الگویی اهواز ( مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز)

با عنایت به جایگاه گلخانه در صنعت استراتژیک کشاورزی در ایران و هم چنین به منظور استفاده از روش های مدرن و نوین کاشت، به همراه عرصه آفرینان در صنعت کشاورزی و شرکت حاتم اقدام به مطالعه و ساخت گلخانه های تحقیقاتی در مراکز تحقیقاتی اهواز نموده است.در این طرح نیز با توجه به احداث دو نوع از بهترین سازه های مدرن به ترتیب المریا و گوتیک در کنار کشت های متفاوت خاکی و هیدروپونیک و هم چنین سیستم های مدرن هوشمند داخلی گلخانه به همراه مرکز کنترل کاملاً پیشرفته و سیستم های خنک کننده برای تولید محصول با بهترین کیفیت در مناطق گرم همچون استان خوزستان تلاش شده است. هزینه احداث این پروژه با برآوردی که توسط کارشناسان شرکت حاتم انجام شد مبلغی در حدود4,000,000,000 ريال می‌باشد که این هزینه در بردارنده خرید سازه و تجهیزات کامل داخلی و هم چنین نصب سازه می باشد.