02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

مجتمع گلخانه ای

مطالعات مجتمع گلخانه‌ای جنوب اهواز به مساحت 40 هکتار 

طرح مذکور به مساحت 40 هکتار در جنوب شهرستان اهواز در کیلومتر 35 جاده اهواز - آبادان قرارگرفته است. هدف از این طرح توسعه روش‌های نوین کشاورزی در سیستم گلخانه‌ای در سطح خوزستان می‌باشد. اراضی طرح مسطح بوده و دارای بافت رسی لومی می‌باشند. جهت تأمین آب و فشار مورد نیاز شبکه انتقال و توزیع یک واحد ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 36 لیتر بر ثانیه دارای 2 دستگاه الکتروپمپ مدل 5-80 WKL به قدرت 22 کیلووات احداث و از كانال اصلي فارابي آبگيري نموده و توسط خطوط لوله پلی‌اتیلن از سایز 250 الی 32 به طول 2230 متر به واحدهای گلخانه‌ای منتقل می‌گردد. جهت تردد و حمل و نقل محصولات تولیدی در مجتمع 5/2 کیلومتر راه اصلی و فرعی به عرض 12 و 10 متر احداث می‌گردد. جهت جمع‌آوری و تخلیه آب‌های سطحی حاصل از بارش در مجتمع از خطوط از قطر 700 الی 200 میلیمتر به طول 8/2 کیلومتر استفاده شده است. خطوط انتقال نیروی فشار ضعیف و متوسط در شبکه به طول 5/2 کیلومتر با ظرفیت 5/2 مگاولت آمپر احداث خواهد گردید.