02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری تحت فشار

نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه شبكه آبياري تحت فشاراراضی 500 هکتاری غرآباد رامهرمز طرح امير‌المومنين (در محدوده شهرستان رامهرمز)

محدوده طرح در شمال شرق شهرستان رامهرمز در استان خوزستان قرار دارد. محل آبگیری طرح از کانال آبیاری فجر شبکه آبیاری شرکت بهره برداری مارون می باشد. آبگیری و تقویت فشار مورد نیاز شبکه آبیاری تحت فشار توسط ایستگاه های پمپاژ طرح صورت می گیرد، در این طرح از سیستم آبیاری قطره ای جهت کشت 500 هکتار کشت تلفیقی زیتون و انگور و همچنین کشت های صیفی جات در سالهای اول بهره برداری به صورت میان کاری استفاده شده است. احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند: الف) اجرای خطوط انتقال آب از سایز 1500 الی 350 میلیمتر به طول 12300 متر. ب) خطوط لوله پلی اتیلن ازسایز 16 الی 125 میلیمتر به طول480کیلومتر، اجرای شیرآلات 268عدد، اجرای حوضچه شیرآلات به تعداد 30 عدد. اجرای جاده های سرویس بین مزارع به طول7/5کیلومترو ابنیه وابسته.