02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری تحت فشار

طرح تامین آب و شبکه آبیاری تحت فشار 800 هکتار اراضی قلعه مدرسه در محدوده شهرستان بهبهان

اراضی مذکور به مساحت 800 هکتار در شرق شهرستان بهبهان قرار گرفته است. تأمین آب اراضی توسط یک واحد ایستگاه پمپاژ شامل 6 عدد الکتروپمپ فشار قوی 3-150 به قدرت 200 کیلوولت از رودخانه خیرآباد صورت می‌گیرد. آب مورد نیاز اراضی توسط خطوط لوله GRP از اقطار 700 الی 350 میلی متر و پلی‌اتیلن از اقطار 355 الی 160 میلی‌متر به طول 15235 متر صورت می‌گیرد. سیستم انتخابی آبیاری شامل دو سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک برای آبیاری گیاهان زراعی و سیستم آبیاری قطره‌ای برای آبیاری باغات و سبزی و صیفی می‌باشد که خطوط لوله توزیع شبکه از جنس پلی اتیلن از اقطار350 الی 16 میلی متر به طول 1001746 متر می‌باشد. د¬رضمن اجزاء شبکه شامل 1200 عدد شیر فلکه و 6330 شیر خودکار و 358 عدد آبپاش 8/12 متر مکعب بر ساعت و 352500 لوله نوار آبیاری قطره‌ای و 293733 قطره چکان می‌باشد.